Չեխական երգչախմբի հայ ֆիդայիներին նվիրված հզոր երգը․․․

Չեխական երգչախմբի հայ ֆիդայիներին նվիրված հզոր երգը․․․

Հավանելը և տարածելը պարտադիր է․․․ Բարի դիտում․․․